X
GO

Emile Roemer toezichthouder in onderwijs

De raad van toezicht van SGVVS heeft de heer Roemer benoemd tot zijn nieuwe voorzitter. SGVVS is een stichting voor vrijeschoolonderwijs met drie scholen voor voortgezet onderwijs (de Stichtse Vrijeschool in Zeist, het Karel de Grote College in Nijmegen en het Novalis College in Eindhoven) en een school voor speciaal basisonderwijs (de Tobiasschool in Zeist).

De benoeming is ingegaan op 19 maart 2019 en is voor een periode van vier jaar. Emile Roemer volgt Piet-Hein Kolff op, wiens termijn in december 2018 afliep. Emile Roemer was leerkracht, locatieleider van een basisschool, wethouder, lid van de Tweede Kamer en fractievoorzitter van de SP. Hij is nu waarnemend burgemeester van Heerlen. De raad is blij met zijn aantreden. Waarnemend voorzitter Merlijn Trouw: ”Emile heeft hart voor onderwijs en een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Wij zijn verheugd dat hij het voorzitterschap op zich wil nemen. Van harte verbindt hij zich als toezichthouder aan het vrijeschoolonderwijs, in het bijzonder aan de opdracht om de kwaliteit, eigenheid en bereikbaarheid van het vrijeschoolonderwijs verder te versterken.”

Over SGVVS

SGVVS is de Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs, een verband van vier vrijescholen met 2200 leerlingen. Vrijescholen laten zich al 100 jaar inspireren door de antroposofie. Ouders en leerlingen kiezen steeds vaker voor vrijeschoolonderwijs, vooral vanwege de aandacht voor de brede persoonlijke ontwikkeling in zowel het lesprogramma als in de pedagogiek.

Inloggen Intranet

Vul als gebruikersnaam je e-mailadres in.


 
 
Login
Remember login
Server variables
Active Directory
Authentication
Cookies
Session Variables

Veel informatie is als pdf-bestand beschikbaar. Een pdf-lezer kunt u bij www.adobe.nl of www.foxitsoftware.com downloaden.

Opmerkingen over Intranet kunt u richten aan r.steenhorst@sgvvs.nl