X
GO

Stichtinggegevens

Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs

Wilhelminasingel 13-15

6524 AJ  Nijmegen
024-2082800 (kantoortijden)

Fiscaal nummer: 8083.88.769
Kamer van Koophandel: 09108917

College van Bestuur
A.W. (Allert) de Geus

Raad van Toezicht

R. (Rian) van Dam (voorzitter) 

A.T. (Anke) Tijtsma

R.N. (Ronald) Nan

R.C. (Robert) Viëtor

J. (Janny) de Vries

 

 

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel: de instandhouding en de ontwikkeling van een of meer instellingen voor vrijeschoolonderwijs, waar onderwijs wordt gegeven op basis van de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Dit komt tot uiting in het navolgende citaat van Rudolf Steiner: "De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken" (uit: Zur Dreigliederung des Sozialen Organismus; Gesammelte J\ufsätze 1919-1921; Stuttgart 1962).

 

 

Beloningsbeleid
Alle personeelsleden van de Stichting worden beloond conform de vigerende cao-vo of cao-po.

 

Werkplan 2023-2024 inclusief Missie en Visie SGVVS